تبلیغات

 محل

 اندازه

 كد

 ستون راست بالا

 120 * 240

 A1

 ستون راست پایین

 120 * 240

 A2

 ستون راست بالا

 120 * 60

 A3

 ستون راست پایین

 120 * 60

 A4

 ستون چپ بالا

120 * 240

 B1

 ستون چپ پایین

 120 * 240

 B2

 ستون چپ پایین

 تبلیغ متنی

 B3

 ستون چپ بالا

 120 * 60

 B4

 ستون چپ پایین

 120 * 60

 B5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 میانه سایت بالا محصولات فروشگاه

 468 * 60

 C1

میانه سایت پایین محصولات فروشگاه

 468 * 60

 C2

 بین هر 2مطلب(10تبلیغ در صفحه)ا

 468 * 60

D++

 

 

قیمت ها به تومان

 كد

 1 ماه

 3 ماه

 6 ماه

 A1

2500 

 5000

10000 

 A2

2000 

4000 

 8000

 A3

2000 

4000 

8000 

 A4

2000 

4000 

8000 

 B1

2500 

5000 

10000 

 B2

2000 

4000 

8000 

 B3

1000 

2000 

4000 

 B4

2000 

4000 

8000 

 B5

1500 

3000 

 6000

 C1

3000 

6000 

 12000

 C2

2500 

5000 

10000 

D++

 8000

 16000

 32000

 

 

 

پس از انتخاب نوع تبلیغ خود با شماره زیر تماس گرفته تا هماهنگیهای لازم جهت واریز پول انجام گیرد و تبلیغ شما در سایت قرار بگیرد.

برای هماهنگی لطفا بین ساعات20 تا 23 در روزهای اداری و در روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 23  با شماره 09398554476 تماس بگیرید